Najlepszy Sposób Na Naprawienie Serwletu Spring ContextloaderListener

Jednorazowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z systemem Windows

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom aplikację i kliknij „Skanuj w poszukiwaniu problemów”
 • 3. Kliknij przycisk „Napraw wszystkie problemy”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Kliknij tutaj, aby pobrać bezpłatne pobieranie, które pomoże Ci oczyścić komputer.

  Zapoznanie się z tymi zaleceniami dotyczącymi poprawek jest dobrym pomysłem, jeśli na komputerze może pojawić się błąd wiosenny serwlet Contextloaderlistener.Jego ContextLoaderListener tworzy ogólnoświatowy kontekst główny aplikacji internetowej i po prostu wstrzykuje go do struktury serwletów. Ten kontekst może być używany do wypełniania i rozładowywania ziaren zarządzanych przez Spring, niezależnie od preferowanej technologii na poziomie kontrolera (Struts Spring lub MVC).

  Zacznij korzystać z Spring 5 i Spring Boot z kursem Learn Spring:

  Co to jest contextloaderlistener while w aplecie?

  ContextLoaderListener tworzy podstawową okoliczność dla pakietu oprogramowania WWW aplikacji internetowej i pozostawia ją w ServletContext. Ta okoliczność może być wykorzystana w odniesieniu do ładowania i rozładowywania Spring Managed Beans niezależnie od technologii zastosowanej w pobliżu poziomu kontrolera (Struts lub Spring MVC).

  W konstrukcji Spring MVC XML powinieneś zobaczyć dwie deklaracje pliku web.xml contextloaderlistener, konkretnie Serwlet Dyspozytora . Spróbujmy zrozumieć ich własny osobisty cel dla ram i ich unikalne różnice.

  Kontekst główny i podrzędny

  • Wiosna powinna mieć wiele kontekstów w określonym czasie. .Jeden .z .nich .jest .ten .główny .kontekst, a .wszystkie .inne .konteksty .będą .kontekstami podrzędnymi.
  • Wszystkie nowsze konteksty mają dostęp do komponentów bean z odpowiednim zakresem korzeń w kontekście; Ale tak nie jest. Elementy potomne kontekstowego katalogu głównego nie mogą wyświetlać kontekstów komponentów.

  DispatcherServlet – Konteksty aplikacji podrzędnych

  < p>

  Jaka jest różnica między DispatcherServlet a ContextLoaderListener?

  ContextLoaderListener tworzy kluczowy kontekst aplikacji. Dane serwletu dyspozytora ustawiają kontekst potomny, dla którego zastosowanie ma każdy wpis serwletu. Konteksty potomne mogą uzyskać dostęp do papryczek chili w określonym kontekście głównym. Komponenty w kontekście głównym nie mogą (bezpośrednio) dotrzeć do komponentów w kontekście podrzędnym.

  DispatcherServlet jest zdecydowanie zasadniczo rozszerzeniem serwletu (jest to HttpServlet), którego głównym celem jest, na przykład, przetwarzanie przychodzących żądań internetowych składających się ze współrzędnych dla dostosowanego adresu URL kierunek. Bierze pod uwagę wewnętrzne wyszukiwanie URI i dowolną dobrą mieszankę rozumienia i kontrolera. Tak więc jest to nowy kontroler Front to.You

  kiedy naprawdę zdefiniujesz DispatcherServlet w swojej dobrej konfiguracji spg, dostarczasz zestaw danych związany z wpisami xml dla kontrolerów klas, mapowań otoczenia itp., ustawiając contextConfigLocation.< /p>Usługi dla pracownikóworg.springframework.web.servlet.DispatcherServletcontextConfigLocationclasspath:serwlet-usług-pracownika.xml1

  Jeżeli dana osoba nie dostarczy całej konfiguracji, cały dokument ładuje swój własny plik motywu [servlet_name]-servlet mit.xml. Aplikacje internetowe mogą wyznaczyć dowolną liczbę wpisów dispatcherservlet. Każdy serwlet działa w swojej niestandardowej przestrzeni nazw i ładuje swoją aplikację, która ma mapowania nabyte w kontekście, procedury obsługi itp. Zasoby

  W szczególności DispatcherServlet konkretna osoba powinna mieć dostęp do jednego konkretnego kontekstu aplikacji internetowej. O ile nie wskazano inaczej, każdy DispatcherServlet tworzy swój własny wrodzony kontekst użytkowania sieci.

  Począwszy od Spring 3.x, metoda DispatcherServlet(WebApplicationContext webApplicationContext) rozszerza ich nowy DispatcherServlet o podany kontekst aplikacji ogólnoświatowej. można pobrać tylko w Servlet 3.x przez API podtrzymać ServletContext.addServlet(java.lang.String, java.lang.String).

  ContextLoaderListener — Kontekst aplikacji tworzy katalog główny

  ContextLoaderListener to główny kontekst aplikacji i nadmiar skóry aż do kontekstów podrzędnych do kontekstów utworzonych przez proces wielu kontekstów DispatcherServlet. czy możesz zaprojektować jedną stronę internetową w formacie .xml.

  org.springframework.web.context.ContextLoaderListener

  Co było dyspozytorem serwlet w nowym sezonie startowym?

  DispatcherServlet to arbitralny kontroler interfejsu w aplikacjach witryny Spring. Jest wdrażany do budowy aplikacji globusowych oraz usług REST MVC wiosną. W każdej tradycyjnej aplikacji Spring Globe ten rodzaj serwletu jest definiowany przez sieć. plik xml.

  lokalizacja konfiguracji kontekstu /WEB-INF/spring/applicationContext.xml

  Kontekst ziaren kawy contextloaderlistener zawiera globalnie widoczne sortowanie, takie jak repozytoria, media, infrastruktura pinto i czarne ziarna itp. Po utworzeniu głównej struktury aplikacji pojawia się ona we wszystkich zapisanych ServletContext > jako nazwa kredytu:

  servletContext.setAttribute(WebApplicationContext.ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE, ten kontekst.Attribute);//gdzie w /org/springframework/web/context/WebApplicationContext.java będzie po prostu zdefiniowany jakoWebApplicationContext.ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE = WebApplicationContext.class.getName() + “.ROOT”;

  Jednorazowe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z systemem Windows

  Czy otrzymujesz niebieski ekran śmierci? ASR Pro rozwiąże wszystkie te problemy i nie tylko. Oprogramowanie, które umożliwia naprawienie szerokiego zakresu problemów i problemów związanych z systemem Windows. Może łatwo i szybko rozpoznać wszelkie błędy systemu Windows (w tym przerażający niebieski ekran śmierci) i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania tych problemów. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, umożliwiając naprawienie ich problemów jednym kliknięciem.

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom aplikację i kliknij „Skanuj w poszukiwaniu problemów”
 • 3. Kliknij przycisk „Napraw wszystkie problemy”, aby rozpocząć proces naprawy

 • Aby uzyskać strukturę root związaną z aplikacją Spring w kontrolce, możesz w pełni wykorzystać klasę WebApplicationContextUtils.

  @Autowiredkontekst ServletContext;ApplicationContext ac implikuje WebApplicationContextUtils.getWebApplicationContext(context);jeśli (ac == null)return “Podstawowe zastosowanie sytuacji jest dosłownie zerowe”;

  ContextLoaderListener Aria-scriber=”caption-attachment-10323″>

  ContextLoaderListener i DispatcherServlet
  1. ContextLoaderListener tworzy dobrą aplikację ładującą kontekst dla często głównego Wpisy
  2. dispatcherservlet tworzą jeden kontekst wykorzystania potomka dla każdego serwletu bramy.
  3. < contexts li>Elementy podrzędne mogą uzyskiwać dostęp do ziaren w określonym kontekście głównym.

  4. Ziarna w folderze głównym nie mogą (bezpośrednio) widzieć ziaren w kontekstach potomnych.
  5. Wszystkie konteksty prawdopodobnie zostały dodane za Ciebie >ServletContext
  6. Możesz użyć webapplicationcontextutils.

  w celu uzyskania dostępu do kontekstu głównego

  Przegląd

  Uogólniając, powinieneś zdefiniować wszystkie ziarna związane z i mvc (zmysły kontrolera itp.) w kontekście dispatcherservlet, prawie tak samo dobrze jak wszystkie ziarna, takie jak bezpieczeństwa krzyżowego, transakcji, stron internetowych itp. w ogólnie kontekstowym katalogu głównym ContextLoaderListener. To

  Ogólnie rzecz biorąc, moja konfiguracja działa dobrze, ponieważ zwykle nie musisz w jakiś sposób uzyskiwać dostępu do prawie komponentów MVC (od dziecka przez oznacza kontekst) do lekcji związanych z bezpieczeństwem (z głównego kontekstu). Używamy sekcji bezpieczeństwa MVC. klas, dla i możesz być z nimi połączony z wyprzedzeniem przed konfiguracją.

  Odświeża rozruch użyć serwletu?

  Aplikacja Spring MVC wymaga również serwletowego zbiornika na wodę, więc Spring automatycznie konfiguruje statycznie dołączonego Tomcata podczas uruchamiania.

  Daj nam znać, daj sobie radę i zdobądź post. To bez wątpienia jedyny sposób dla konsumentów, który stanie się lepszy.

  Wiosna może mieć wiele kontekstów w czasie. Jeden z nich może faktycznie być kontekstem, a większość innych kontekstów będzie kontekstami potomnymi. dziecko

  Wszystkie konteksty mają możliwość dostępu do niektórych ziaren w naszym własnym kontekście głównym; ale nigdy nie będzie odwrotnie. Nie można uzyskać dostępu do kontekstowego katalogu głównego kontekstów fasoli.

  applicationContext.xml, który będzie główną konfiguracją tekstu dla każdej aplikacji internetowej.Spring tworzy wiele plików applicationContext.xml i szkolenia ApplicationContext dla całej aplikacji.W każdym przypadku jest tylko jeden applicationallone.context do korzystania z aplikacji internetowej.Jeśli niejawnie wprowadzisz plik konfiguracyjny kontekstu wyszukiwarek w typowym ustawieniu .xml contextConfigLocation, wiosna będzie sprawdzać „folder appplicationContext.xml przez WEB-INF” i zgłosi ten wyjątek FileNotFoundException, niezależnie od tego, czy plik nauki został znaleziony, czy nie.

  Czy contextloaderlistener jest wymagany w Wiosenny but?

  ContextLoaderListener jest opcjonalny. Aby przejść od razu do pracy: możesz uruchomić aplikację Spring lub zacząć bez konieczności konfigurowania ContextLoaderListener, tworząc jedynie mały plik web.xml przez DispatcherServlet.

  Odbiornik ładowania kontekstuWykonuje rzeczywistą pracę aplikacji w celu zainicjowania określonego kontekstu aplikacji historii.Odczytuje parametr kontekstu „contextConfigLocation” i/lub przekazuje jego wartość do jego wystąpienia znaczenia i zasadniczo dzieli go na wiele plików, których ścieżki zawsze mogą być losowo oddzielone dowolną liczbą dołączoną przecinkami i spacjami, np. „WEB-INF/applicationContext1.xml, WEB-INF/applicationContext2.xml”.ContextLoaderListener jest zdecydowanie opcjonalny. Powiem tylko, że uruchomisz odpowiednią aplikację Spring, nie mając żadnego niestandardowego ContextLoaderListener, tylko bezproblemowy web.Minimal xml wraz z DispatcherServlet.

  Serwlet dyspozytora toDispatcherServlet jest zasadniczo serwletem (wydłuża HttpServlet), którego głównym celem jest przetwarzanie przychodzących poleceń internetowych opracowanych tak, aby pasowały do ​​wzorca adresu URL. Wymaga dokładnego wyszukania tego identyfikatora URI, bez mówienia o dobrej kombinacji i kontrolerze widoku. Dlatego koncepcja znajduje się z przodu wszystkich kontrolerów.

  spring contextloaderlistenerservlet

  Podczas interpretacji wiosennego sezonu każdego DispatcherServlet w konfiguracji, użyj jednego konkretnego atrybutu contextConfigLocation, aby dostarczyć plik XML z synonimami klas instrukcji kontrolera, mapowaniami widoków itp.

  Kontekst aplikacji internetowychPodsumowując kontekst aplikacji, byłoby kilka kontekstów w samych aplikacjach application.web.Z perspektywy, każdy DispatcherServlet będzie prawdopodobnie teraz powiązany z jednym WebApplicationContext.Plik xxx-servlet.xml zapewnia, że ​​DispatcherServlet i po prostu aplikacja internetowa mogą mieć wiele DispatcherServlet skonfigurowanych do przetwarzania żądań.Dla jednego zdarzenia każdego z nich, dispatcherservlet xxx-servlet un.xml jest konfigurowany całkowicie oddzielnie. Ale oczywiście plik XML applicationContext.Shoulder jest wspólny dla większości plików konfiguracyjnych serwletów. przez Wannaspring by nie zapłacić używa pliku buforowego o nazwie „xxx-servlet names.xml” z folderu webapps. Z folderu web-inf, gdzie xxx może być nazwą serwletu do web.xml.Jeśli chcesz zmienić dowolną nazwę pliku zadeklarowaną przez eksperta lub po prostu zmienić lokalizację, dodaj parametr contextConfigLocation do initi-param jako ogólną nazwę parametru.

  wiosenny serwlet nasłuchujący kontekstu ładowania

  Kliknij tutaj, aby pobrać bezpłatne pobieranie, które pomoże Ci oczyścić komputer.

  Jak działa DispatcherServlet wiosną?

  po uruchomieniu tworzy sformułowanie aplikacji, które wiosna zaczyna się ładować z typowymi ziarnami opublikowanymi w zauważalnych plikach konfiguracyjnych lub szkole. Jednak aplikacje internetowe Spring często używają innego kontekstu oprogramowania komputerowego.

  Spring Contextloaderlistener Servlet
  스프링 컨텍스트 로더 리스너 서블릿
  Servlet Spring Contextloaderlistener
  Lente Contextloaderlistener Servlet
  Servlet Dell Ascoltatore Di Contesto Di Primavera
  Spring Contextloaderlistener Servlet
  Servlet Spring Contextloaderlistener
  Fjader Contextloaderlistener Servlet
  Servlet Spring Contextloaderlistener
  Spring Contextloaderlistener Servlet