Hur Lappar Jag Till Pappersutmatningsfacket Där Papper Vanligtvis Har Fastnat? Problem

Table of Contents

En enda lösning för alla dina Windows-relaterade problem

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och klicka på "Sök efter problem"
 • 3. Klicka på knappen "Åtgärda alla problem" för att starta reparationsprocessen
 • Klicka här för att hämta en gratis nedladdning som hjälper dig att städa upp din dator.

  Om du ser ett fel i pappersutmatningshålen, ett papperstrassel, kommer nästa guide att hjälpa dig .Om allt pappersstopp är relaterat till ett stort specifikt pappersstopp, tryck på utöver för att åtgärda felet. Om papper har fastnat i returfacket eller pappersutmatningsfacket kommer inte kreditkortet att matas genom vilket skrivaren.

  Enkla tips för Canons pappersfel

  Hur korrigerar jag ett skrivarfel som har fastnat?

  Ta bort det mest acceptabla långsamma papperet från antingen bakfacket eller pappersutloppsporten, beroende på vilket som är lättare.Öppna vår egen baksida.Dra sakta ut det upptäckta papperet.Stäng den bakre luckan.Sätt i och tryck på jag skulle säga ikonen FORTSÄTT/AVBRYT.

  < h2 " name">Snabbguide till framgångsrikt åtgärda pappersstopp i en Canon-skrivare Href=”http://schema error < div style="box-shadow: rgba(0, 8, 0, 0.18) 0px 2px 4px;padding:20px 10px 20px 10px;">

  Varför står det pappersstopp i min skrivarhandbok men det har inte varit något papper som har fastnat?

  Ibland kvarstår det senaste standardstoppfelet även om kortet har fastnat (dålig artikel har fastnat). En vattenstämpel som kan elimineras genom att återställa ett felaktigt bevarandefel, försök sedan skriva ut igen. Med hela skrivaren påslagen kopplar du bort stötkabeln från printerCleaner. Koppla bort den faktiska strömkabeln från strömkällan.

  power/thing”> Stäng även /p>


 • fel pappersutgång papperet har fastnat

 • Öppna metodskrivaren och lyft enhetens lock.
 • Kontrollera inte mer än att kassetten med media redan har fastnat.< och li>
 • Håll itemprop=”signatur fastnat papper bredvid båda händerna.
 • Avgör om ett dokument ska fastna och tas bort från din bra skrivare.
 • Hur tar du bort vävnad från pappersutmatningsfacket?

  Håll papperstypen med båda händerna, paletotta sedan ut den långsamt för att definitivt riva den. Dra inte ut engångspapper ur behållaren längs den främre öppningen på något pappersutlopp (även om du känner igen ett pappersstopp). Annars kan LA-maskinen påverkas.

  < /p>

 • Sänk ner och sätt i nätsladden omedelbart på baksidan av skrivaren.
 • < /p>< li org/thing itemprop= "name">Kontrollera om felet är installerat av spellistan .

  < Lösningar /div>

  är bäst för att felsöka pappersgeléer på Canon-skrivare

  • För att rensa pappersstoppet i materialutmatningsfacket, sätt försiktigt in det skräddarsydda papperet. Stäng av och jag sätter omedelbart på skrivaren igen, det är osannolikt att du kommer att kunna ta bort papperet, enheten kan ta bort det automatiskt.
  • Ladda om papper i kunskapsfacket, tryck sedan på stoppknapparna eller utför en fabriksjustering .
  • Se till att ladda de stora pappersark som krävs som ett resultat av det huvudsakliga utskriftsjobbet. Papper förvaras i skrivaren på fordonsvärmaren på enheten, och stäng av all elektronik från och koppla ur uttaget personligen. Du sätter enheten rakt åt sidan,
  • trycker på spaken, vidgar fartygsenheten. Ta långsamt bort utan tvekan de som har fastnat och stäng sedan tryckstilarna från bilenheten. Återanslut nätsladden, skrivaren och sätt på att göra detta igen.
  • < li>Kontrollera om ett fel har åtgärdats. Vanligtvis, för att rensa ut pappersstopp inuti skrivaren, starta skrivaren.

  • Koppla bort alla strömkablar på baksidan och skrivaren vid botten. som en elektrisk källa.
  • Ta bort papper från de främre korten på facket, om det finns något. Se till att den mycket tunna patronen håller inte dröjer över den vanliga. Flytta fackstödet åt vänster och till och med åt höger för att ta bort papper som har fastnat.
  • Håll nästan alla papper som har fastnat ordentligt och dra ut applikationen långsamt utan att rivas. Se till att du tar bort det papper som har fastnat.
  • Sänk vanligtvis den normala utmatningen, locket och sätt sedan in det här papperet i inmatningsfacket. Alla utskriftsjobb som fortfarande finns i raden kommer att avbrytas.
  • li>

  • Starta det här jobbet för att skriva ut om det bara behövs. Om Canon-skrivarens annonsstoppsfel kvarstår även efter stegen ovan, kontrollera om det för närvarande finns några monetära föremål i deras tidningsutmatningsområde.
  • Kontrollera om det finns hinder i vissa delar av huvuddäcksdelen. Var försiktig så att du inte fyller på böjt papper. Content=”no

  < meta i Href="https:// click2callme http-equiv="imagetoolbar"> class=””

  org/2000/svg%22%20viewbox=%220%200%20210%20140%22%3e%3c/svg %3e < /a>

  • Itemprop=”name”>
  • Printer Paper Itemtype=”http://schema cannon jam

  < div>

  fel pappersutgiftsfack papperet har fastnat

  Canon-skrivare pappersstopp Fel som uppstår på skrivare kan påverka skärmproduktionsprocessen. Kontrollpanelen på tillsammans skrivaren visas. Detta inträffar på flera ställen och måste rengöras snabbt för att undvika att skada någon skrivare.

  Fråga

  om ditt Itemscope=””!

  < /div>< /div>

  • Itemprop=”name” Hem
  • Canon utskriftsmaskin content=”1″ pappersstopp

  Pappersstoppfel i Canon-skrivare Experter säger att det kan uppstå när du skriver skrivare och påverkar utskriftsprocessen. Ett felmeddelande visas på hela kontrollpanelen utanför skrivaren. Detta förekommer i flera områden och kan enkelt repareras för att förhindra slitage på just denna skrivare.

  printers content=”Canon paper error save itemprop=”name”>

  Enkla tips för att lösa pappersstoppsfel som uppstår i Canon

  Canon Printer Paper Jam Error Quick Guide


   Strömförsörjning/Artikel”>

  1. < /p> Itemprop=”itemListElement”

  2. Öppna pappersutloppet på grund av den här skrivaren och lyft den mycket omslag.

  >

 • Sök efter en papperskonserver längst ned på TV- och radiostationernas kassett.
 • < / itemscope div>

  Varför säger skrivaren att den har fastnat när den inte har gjort det?

  Plockvalsen kan vara hård och skrivaren kanske inte plockar upp pappersarket för hand. kom ihåg att detta kommer definitivt att säga pappersstopp om i fall leverera det. Ta en droppe för diskmedel och använd den som kommer att rengöra uppsamlingsrullen på själva skrivaren. Skrapa bort den med hela nageln för att rengöra rullen men gnugga ändå detta våta lager med en absolut tvättlapp.

  Håll org/thing”>

 • Org/ding tar sakta emot de viktigaste papperen utan att ta dem med sig.
 • En enda lösning för alla dina Windows-relaterade problem

  Får du Blue Screen of Death? ASR Pro kommer att fixa alla dessa problem och mer. En programvara som låter dig fixa ett stort antal Windows-relaterade problem och problem. Det kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-fel (inklusive den fruktade Blue Screen of Death), och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta, vilket gör att du kan åtgärda deras problem med ett enda klick.

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och klicka på "Sök efter problem"
 • 3. Klicka på knappen "Åtgärda alla problem" för att starta reparationsprocessen

 • Klicka här för att hämta en gratis nedladdning som hjälper dig att städa upp din dator.

  Error Paper Output Slot The Paper Is Jammed
  Erreur Fente De Sortie Du Papier Le Papier Est Coince
  Fehler Papierausgabeschacht Das Papier Ist Gestaut
  오류 용지 출력 슬롯 용지가 걸렸습니다
  Errore Slot Di Uscita Carta La Carta E Inceppata
  Fout Papieruitvoersleuf Het Papier Is Vastgelopen
  Blad Szczelina Wyprowadzania Papieru Papier Sie Zacial
  Oshibka Slota Vyvoda Bumagi Bumaga Zastryala
  Erro Slot De Saida De Papel O Papel Esta Atolado