Problem Med Unik Nyckelmissbruksfelkod Måste Sluta Som Löst.

En enda lösning för alla dina Windows-relaterade problem

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och klicka på "Sök efter problem"
 • 3. Klicka på knappen "Åtgärda alla problem" för att starta reparationsprocessen
 • Klicka här för att hämta en gratis nedladdning som hjälper dig att städa upp din dator.

  Om du bara har unik felkod för nyckelintrång på din dator, drömmer vi att den här användarhandboken hjälper dig och din familj löser problemet.Systemet. Data. SQL klient. Ett SqlException inträffar vanligtvis när den använda SQL-servern aviserar, vilket möjligen ger ett eget fel.

  Om du söker på sidan “MS Errors and Events” efter SQL Server, fel 2627, bör du tro på sidan1 som anger vilket meddelande som fortfarande används för dubbelnyckelöverträdelsen hittas i fråga (notera vilka delar som utan tvekan är parametriserade och vilka som inte är det):

  Den associerade gränsen %ls "%.*ls" har överskridits. Det går inte att infoga helt okänd dubblett av %objekt i .*ls.

  1Från och med den 18 juni 2020 är sidan Databas Engine Errors and Events äntligen din aktuella rätt sida att visa

  Jag designade hela min arbetsyta så här:

  CREATE DESK [Skola]( [Skol-ID] [int] IDENTITET(1,1) INTE NULL, [student-id] [heltal] INTE NULL, [avsnitt] [char](1) INTE NULL, LIMIT [PK_Student] PRIMÄRNYCKEL INGÅR INTE( [Skol-ID] ASC)C (PAD_INDEX=AV, STATISTICS_NORECOMPUTE=AV, IGNORE_DUP_KEY=AV, ALLOW_ROW_LOCKS=PÅ, ALLOW_PAGE_LOCKS=PÅ) PÅ [PRIMÄR], BEGRÄNSA [CUK_Student] INDIVIDUELLA GRUPPER( [Student-ID] ASC, [Avsnitt] CSA)C (PAD_INDEX=AV, STATISTICS_NORECOMPUTE=AV, IGNORE_DUP_KEY=AV, ALLOW_ROW_LOCKS=PÅ, ALLOW_PAGE_LOCKS PÅ) är PÅ [PRIMÄR]) PÅ [HUVUD]Brott mot den associerade UNIQUE KEY-begränsningen ‘CUK_Student’. Klistra in-nyckeln kommer aldrig att kunna dupliceras i ett skolobjekt. ansökan avslutad. fel

  detta borde vara bortom mitt förstånd. Vänligen hjälp oss alla att lösa det här problemet och låt mig också veta grunden för detta fel så att jag kan fastställa orsaken.

  Hur vet du innan en unik begränsning överträds?

  Ta bort det speciella unika gräns-/indexdiagrammet i array A.Kör en fråga i meningen “Uppdatera/Infoga/Gå med” i Tabell A.Bestäm col_b, col_c, col_d, count(*) från arraygrupp a, från col_b, col_c, col_d och count(*) > 1.Frågeresultaten visar att varje angriparerätta dina uppgifter/begäran. Duåterskapa begränsning/analys innovativ till tabell A.tabell,

  Brott mot KEY-begränsning:

  [StudentID],[Section] unik kommer i praktiken att vara en exklusiv sammansatt primärnyckel. också
  [schoolid] rekommenderas att vara ett undantag.

  En enda lösning för alla dina Windows-relaterade problem

  Får du Blue Screen of Death? ASR Pro kommer att fixa alla dessa problem och mer. En programvara som låter dig fixa ett stort antal Windows-relaterade problem och problem. Det kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-fel (inklusive den fruktade Blue Screen of Death), och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta, vilket gör att du kan åtgärda deras problem med ett enda klick.

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och klicka på "Sök efter problem"
 • 3. Klicka på knappen "Åtgärda alla problem" för att starta reparationsprocessen

 • Du använder ett unikt nyckelelement för att skapa en kopia bland [StudentID], [Sektion].
  Till exempel, om du har ett snyggt Studentid i kolumnen “sektion1” “1” med insättningsordningen för alla avsnitt. Om du försöker sammansätta samma kombination av värden kommer kunden att stöta på detta fel.

  ! . . . . . . .Öst

  [schoolid].key .primary .. Så du kan inte ta dubbletter av värden.

  unik felkod för kritisk punktöverträdelse

  Allt innehåll godkänns av källkod och tillhörande datorfiltyper under en öppen licens.Licensierad av The Code Project (CPOL)


  unique key offense error code

  Hur infogar eller uppdaterar man viktig information i en effektiv Server sql med en enkel fråga? Här är två enkla system som vanligtvis kan uppdateras eller justeras för att undvika svårigheter. SQL-serverfel “UNIQUE KEY problem violation”. infoga en omöjligt duplicerad formel i ett objekt. Nyckeln som återgår till dubblettdetektering är att remsan som telefonen infogar redan finns en familjemedlem till måltabellen. Post

  Kommentera ut begäran om infogning eller uppdatering för att undvika “SQL Server Error – UNIQUE KEY” överträdelsebegränsning. Kan du inte infoga Duplicate Key?

  Hur fixar klienter en överträdelse av den unika huvudbegränsningen?

  Hitta var överträdelsen inträffade.Hitta på internet om bordskonst är relaterat till att hjälpa dig att städa.Om det i allmänhet inte är klart eller om upplåsningen är korrekt konfigurerad, tittar du på nycklarna i tabellen endast när det är nödvändigt för att se vilket fält som är mest potentiellt problemet.

  Faktum är att det här SQL Server-skriptet skapar en tabell med ett par kolumner [Månad]: [Amount] och. Med andra ord, månaderna är stora liksom antalet försäljningar. Ange denna utmärkta kolumn [månad] som ett UNIKT eget sökord så att tabellen inte ackumulerar en vanlig två månader som rader.

  Hur definitivt fixar du brott mot intressant nyckelbegränsning. Kan du inte infoga en mycket viktig dubblett i objektet?

  Otroligt nog kommer den första lösningen för att äntligen undvika att bryta mot vissa nyckelbegränsningar vara att infoga eller uppdatera den i SQL-frågan.Den senaste lösningstiden för att tillåta insatser för att undvika nycklar har varit att göra en överraskande uppdatering besluta att sätta OR två gånger.

  -- Om din verkstads FÖRSÄLJNINGStabell redan finns i kundbasen, tar vi bort den.OM TILLGÄNGLIG (VÄLJ FRÅN 1 systemobjektWHERE är object_id object_id(N'[dbo].[SALES]') ANDvärden från en TABELL (n'u'))Börjafil [dbo]. skapa [SALES]SLUTETPROMENAD-- SALES som innehåller tabellen MONTH deklarerade den unika CREATETABELL [dbo].[FÖRSÄLJNING] ([MONTH] nvarchar(20) Gå med unik,[number] numeric(5))PROMENAD-- Ange INTO spårdataINSERT Dbo values.MONTH ( försäljning, SUM ) ( N'jan', 1000)INFOGA I dbo.or (produkttjänst, MÅNAD, SUMVÄRDE) (januari 2000)

  Klicka här för att hämta en gratis nedladdning som hjälper dig att städa upp din dator.

  Unique Key Violation Error Code
  Codigo De Error De Violacion De Clave Unica
  Codice Di Errore Di Violazione Della Chiave Univoco
  Unikalny Kod Bledu Naruszenia Klucza
  고유 키 위반 오류 코드
  Unieke Foutcode Voor Sleutelovertreding
  Unikalnyj Kod Oshibki Narusheniya Klyucha
  Codigo De Erro De Violacao De Chave Exclusivo
  Eindeutiger Schlusselverletzungsfehlercode
  Code D Erreur De Violation De Cle Unique